Bản Tin Công Nghiệp & Thương Mại

bía 1

Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 02_2021

 •   01/03/2021 09:39:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 01_2021

Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 01_2021

 •   29/01/2021 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 12_2020

Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 12_2020

 •   04/01/2021 02:05:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 11_2020

Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 11_2020

 •   04/12/2020 03:18:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 10_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 10_2020

 •   30/10/2020 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 9_2020

Bản tin Công nghiệp & Thương mại tháng 9_2020

 •   30/09/2020 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Trong số này:
Kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020;
Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 của Sở Công Thương Gia Lai;
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020;
Kết quả công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2020;
Xuất khẩu Gia Lai cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập;
“Cùng hành động để thay đổi Thế giới”;
Khắc phục những hạn chế thực hiện đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 08_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 08_2020

 •   01/09/2020 04:19:44 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 7_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 7_2020

 •   28/07/2020 10:21:28 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Trong số này: Kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 7 năm 2020;Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 2020;Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Công Thương; Đề xuất giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ XI, năm 2020 tại tỉnh Quảng Bình; Tập huấn triển khai Chương trình OCOP khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2020; Tỉnh Gia Lai tham gia giới thiệu sản phẩm trong Chương trình kích cầu tiêu dùng năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh;Hoạt động thương mại biên giới tỉnh Gia Lai những tháng đầu năm 2020;Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch hoàn thành năm 2020
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 06_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 06_2020

 •   10/07/2020 05:49:17 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 05_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 05_2020

 •   29/05/2020 04:59:24 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 04_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 04_2020

 •   06/05/2020 05:07:33 AM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 03_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 03_2020

 •   24/03/2020 10:52:46 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Trong số này: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Sở Công Thương năm 2019; Kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại Quý I năm 2020; Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020; Kết quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng Quý I/2020; Hội nhập quốc tế sau 03 năm thực hiện chương trình 35-CTr/TU ngày 27/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai; Tác động của dịch bênh Covid-19 đến ngành Thương mại; Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020; Công tác phối hợp trong việc tổ chức giới thiệu các sản phẩm OCOP tại các phiên chợ hàng Việt và các hội nghị, hội thảo; Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 01_2020

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 01_2020

 •   17/01/2020 02:58:47 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 8_2019

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 8_2019

 •   29/08/2019 08:51:13 PM
 •   Đã xem: 637
 •   Phản hồi: 0
Kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại tháng 8 năm 2019. Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 2019. Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ X năm 2019 tại Gia Lai. Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối tại Gia Lai năm 2019. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 tại Gia Lai. Công tác quản lý bảo bệ môi trường của Ngành Công Thương Gia Lai. Kết quả thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Công Thương sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019. Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây