Công khai ngân sách

Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 •   16/08/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai dự toán năm 2023
Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 •   16/08/2023 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023
Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

 •   07/06/2023 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 •   30/05/2023 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nă

Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nă

 •   09/05/2023 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023

 •   12/04/2023 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023
Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/01/2023 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/01/2023 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 •   11/01/2023 04:16:00 AM
 •   Đã xem: 1678
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/01/2023 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Quyết định số 02/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/4/2023 về việc công bố công khai dự toán tạm cấp kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Quyết định số 02/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/4/2023 về việc công bố công khai dự toán tạm cấp kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   11/01/2023 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 02/QĐ-TTKC&XTTM ngày 10/4/2023 về việc công bố công khai dự toán tạm cấp kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022

Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022

 •   11/01/2023 04:05:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán kinh phí còn lại trong quá trình thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2022
Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2022 đã tạm cấp để tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai

Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2022 đã tạm cấp để tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai

 •   11/01/2023 03:57:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2022 về việc công bố công khai hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2022 đã tạm cấp để tổ chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai
Quyết định số 64/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định số 64/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 •   28/10/2022 06:06:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 64/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Quyết định số 65/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định số 65/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

 •   28/10/2022 06:01:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 65/QĐ-TTKC&XTTM ngày 27/10/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2022

 •   11/10/2022 08:59:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

 •   21/07/2022 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu -chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

 •   21/07/2022 09:50:00 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022
Quyết định số 36/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Quyết định số 36/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

 •   27/05/2022 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 36/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022
Quyết định số 35/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

Quyết định số 35/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

 •   27/05/2022 05:10:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 34/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022
Quyết định số 34/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách

Quyết định số 34/QĐ- TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công khai dự toán thu chi ngân sách

 •   27/05/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 34/QĐ-TTKC&XTTM ngày 19/5/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây