Gia Lai: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản

Gia Lai: Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2790/UBND-CNXD chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát và quản lý khoáng sản trên địa bàn để xử lý các vi phạm theo đúng quy định pháp luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1906/UBND-CNXD.
Trong đó, các huyện Chư Pah, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang và TP.Pleiku là những địa bàn hay xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, vì vậy UBND các địa phương trên tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Kịp thời xử lý, cần tổ chức kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan chưa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, còn để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật khai thác khoáng sản trái phép kéo dài, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuối tháng 12-2018.
 
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: Thanh Nhật
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: Thanh Nhật
 
Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ đề xuất xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm theo phân cấp quản lý cán bộ công chức, báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương hướng dẫn công tác chuyên môn về khoáng sản, nhất là về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép theo phân cấp, để chủ động xử lý hành vi vi phạm kịp thời. 
 
Ngoài ra, các địa phương có kế hoạch tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định pháp luật liên quan, hạn chế tình trạng người dân khai thác khoáng sản trái phép do thiếu hiểu biết về pháp luật. Đồng thời, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm về khai thác khoáng sản. 
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Nhật

Nguồn tin: baogialai