Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 01_2020

Thứ sáu - 17/01/2020 02:58 390 0

Bản tin hoạt động Công nghiệp và Thương mại tháng 01_2020

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2019
 
 
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm, Sở Công Thương tiến hành phát động, đăng ký thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch của ngành; chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; khẩu hiệu thi đua “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; hưởng ứng các phong trào thi đua cấp trên phát động, đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể: Phong trào xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn”, “cải cách hành chính”, “thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí”, “Thi đua hỗ trợ xúc tiến thương mại”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “ Gia Lai chung tay vì người nghèo”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, phong trào “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)….
         Năm 2019 trong bối cảnh khó khăn riêng của cả nước, cả tỉnh. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, và sự phối hợp thường xuyên của các ngành; Tập thể lãnh đạo Sở đã bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao, tập trung chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của UBND tỉnh giao; sự nổ lực, cố gắng đội ngũ công chức, viên chức, nhiệt tình, hăng hái, có trách nhiệm, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, nên các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao đều đạt, hoàn thành đúng thời hạn, không có việc chậm trễ, góp phần thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2019; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; đổi mới tác phong làm việc; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát năng lực, thái độ thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cương quyết loại bỏ những cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu; làm tốt công tác phối hợp; với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập, phấn đấu, có nhiều sáng kiến, chủ động trong tham mưu, đề xuất các công việc được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan tiếp tục chuyển biến tiến bộ.
Công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân được quan tâm chú trọng. Kết quả phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức cũng như các đơn vị trong toàn ngành. Với những phong trào thi đua được triển khai một cách thiết thực, Sở đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là việc hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về công nghiệp và thương mại: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 21.127,33 tỷ đồng, đạt 100,03%  so với kế hoạch, tăng 7,28% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 ước đạt 69.830,02 tỷ đồng, đạt 102,24% so với kế hoạch năm và tăng gần 19,72% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh năm 2019 đạt 500 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ; Kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh năm 2019 ước đạt 95,16 triệu USD, đạt 105,74 % kế hoạch, đạt tương đương so với cùng kỳ.
         Công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ổn định thị trường...Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý và phát triển các công trình thủy điện được chú trọng; Thực hiện tốt công tác kết nối giao thương, chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại có nhiều tiến bộ vượt bậc.
           Với những kết quả đạt được, Sở Công Thương đã được Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở kịp thời khen thưởng tặng Cờ thi đua, tặng Bằng khen, tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân:
         Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua cho Sở Công Thương đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Công Thương; tặng thưởng Cờ thi đua cho Sở Công Thương dẫn đầu trong phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; tặng Bằng khen cho 06 tập thể; tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; tặng Bằng khen cho Sở và 02 cá nhân thuộc Sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM của Bộ Công Thương giai đoạn 2010 – 2020.
          Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2018.
        Giám đốc Sở tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân; tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 11 tập thể, 47 cá nhân; tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 27 cá nhân.
   Bên cạnh công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào khác cũng được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở quan tâm phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai các phong trào, thực hiện tốt công tác xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng về an ninh - quốc phòng, giáo dục, y tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia Hiến máu nhân đạo, Ngày pháp luật, Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019, tổ chức tọa đàm ngày 8/3, 20/10 cho chị em phụ nữ của Sở, tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, .... Kết quả, vận động toàn thể CCVC ủng hộ Quỹ: Quỹ Phòng chống thiên tai: 5.599.000đ; Quỹ “Vì người nghèo”: 8.420.000đ; Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 7.827.000đ; Quỹ chất độc da cam: 6.110.000đ; Quỹ “ Mái ấm công đoàn”: 1.000.000đ…. Sở Công Thương tham gia cùng Khối thi đua, ủng hộ 20.000.000đ xây dựng nhà tình nghĩa tại làng Kte, làng Or, xã Ia Phí, huyện Chư Păh.…. Các phong trào nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan./.
 
                                                                      Văn phòng Sở
ĐẢNG ỦY SỞ CÔNG THƯƠNG
LÃNH ĐẠO HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2019
 
Trong năm 2019, Đảng ủy Sở Công Thương đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, đối với công tác chuyên môn Đảng ủy lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, thương mại, khuyến công và xúc tiến thương mại. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019 hầu hết đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, cụ thể các chỉ tiêu như sau: 
 Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010): Năm 2019 thực hiện 21.122 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 7,26% so với cùng kỳ. Trong đó:
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2019 đạt 70.061 tỷ đồng đạt 102,58% so với kế hoạch và tăng 20,16% so với năm 2018.
 Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 500 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 6,38% so với cùng kỳ.
 Đảng ủy xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và nhất là thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương giao. Trong năm qua, Đảng ủy tập trung lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu. Không có nhiệm vụ nào bị trễ hạn, không có văn bản nào tham mưu sai pháp luật. Đối với những nhiệm vụ cần lấy ý kiến nhiều ngành, địa phương, Sở Công Thương có văn bản lấy ý kiến theo đúng quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực ngành trong năm được triển khai thực hiện tốt và đạt hiệu quả cao.
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác Khuyến công và xúc tiến thương mại, hoàn thành các đề án, các lớp tập huấn về công tác khuyến công và xúc tiến thương mại theo kế hoạch đã được phê duyệt theo đúng tiến độ. Tổ chức tăng cường cung cấp thông tin thị trường trong nước và ngoài nước cho các doanh nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, tìm kiếm và mở rộng phát triển thị trường, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện ứng dụng thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh và bắt kịp tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
 Đối với công tác lãnh đạo Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng, Đảng uỷ Sở chỉ đạo các tổ chức Đảng chú trọng công tác giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, chấp hành và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; lãnh đạo đảng viên, quần chúng thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống. Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy tập trung công tác tuyên truyền trong tháng đảm bảo đúng nội dung, chủ đề theo Hướng dẫn của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đảng ủy xây dựng Kế hoạch và tổ chức 06 lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của trung ương về học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập các Nghị quyết 33/NQ-TW; Nghị quyết 35/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư ; học tập, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tình hình học tập nghị quyết của đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc, số lượng đông đảo đạt 95%, Đảng ủy giao các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt đến các đảng viên, quần chúng vắng mặt để đảm bảo đạt 100% đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết.
Về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Sở Công Thương đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan học tập, quán triệt sâu sắc về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch 28-KH/TU thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy;
 Chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở chi bộ theo các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, nội dung sinh hoạt chuyên đề bám sát vào các chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân Dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân Dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đảng ủy Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ căn cứ vào Kế hoạch toàn khóa và Kế hoạch hàng năm của Đảng ủy Sở xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và kế hoạch hàng năm. 100% các tổ chức đảng, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trực thuộc đảng bộ đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kế hoạch của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đảng bộ đã bám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy Sở, với các yêu cầu.
Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên.
Đảng Đảng ủy Sở chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chỉ đạo hoàn thành công tác Quy hoạch bổ sung chức danh lãnh đạo quản lý của Sở giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020 – 2025. Cử 03 đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác đảng văn phòng; cử 01 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành tham gia tập huấn, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch, văn kiện phục vụ công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đảng ủy ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung chuẩn bị cho đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Thông báo ý kiến của Đảng ủy về Đề án nhân sự và nhân sự Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.  Đảng ủy Ban hành 02 Nghị quyết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Quyết định công nhận 02 Đảng viên chính thức; báo cáo số lượng đảng viên và nguồn phát triển đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 gửi Đảng ủy Khối.
Đảng ủy trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho chủ trương và ban hành quyết định thành lập Chi bộ 3 trực thuộc Đảng bộ Sở và chỉ định cấp ủy Chi bộ. Để kiện toàn Chi ủy Chi bộ 2 sau khi tách đảng viên để thành lập Chi bộ 3, Đảng ủy ban hành quyết định chỉ định bổ sung 01 đảng viên giữ chức vụ Chi ủy viên Chi bộ 2, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác của Chi bộ; trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuẩn y kết quả bầu Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Ban hành thông báo chủ trương thống nhất chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên 6 tháng đầu năm 2019, thông qua báo cáo công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2019. Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thông tin đến đảng viên một số vấn đề quan trọng về tình hình kinh tế chính trị của tỉnh Gia Lai, tỉnh hình trong nước, thế giới đồng thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện tốt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các tổ chức đảng trực thuộc đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra
Đảng ủy Sở kiểm tra 01 tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng với nội dung vai trò của cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo Đảng viên, quần chúng thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống (theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ được giao và công tác phát triển Đảng viên mới. Các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành Kế hoạch kiểm tra, đã tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành 18 đồng chí (Chi bộ 1 kiểm tra 06 đ/c; Chi bộ 2 Văn phòng Sở 06 đ/c; Chi bộ 3 kiểm tra 06 đ/c). Qua kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khuyết điểm.
Đảng ủy Sở giám sát 01 tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giám sát 01 tổ chức đảng. Các tổ chức đảng giám sát thường xuyên 04 đảng viên  (Chi bộ 1 Văn phòng Sở 01 đ/c; Chi bộ 2 Văn phòng Sở 01 đ/c; Chi bộ 3 giám sát 02 đ/c). Qua giám sát các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nội dung giám sát, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khuyết điểm. Trong năm 2019, Đảng ủy Sở Công thương không đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.
Hoàn thành công tác đáng giá, xếp lượng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019 theo hướng dẫn Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tổng số tổ chức đảng thuộc Đảng ủy là 03 chi bộ, tổng số được đánh giá là 03 chi bộ. Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ là 40 đảng viên, số được đánh giá là 40 đảng viên. Kết quả đánh giá có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 32 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./.  
 
Văn phòng Sở
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020
 
Được sự quan tâm của các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các huyện, thị xã, thành phố và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Hệ thống lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng, ngày càng phát triển, đặc biệt là các dự án như: Dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối điện nông thôn (bằng vốn vay ADB) và Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực điện nông thôn (vốn vay KFW); Dự án cấp điện cho các thôn, buôn chưa có điện; Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Gia Lai vốn vay KFW giai đoạn 2... Bà con đã đóng góp sức lao động, hiến đất tạo hành lang lưới điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện nông thôn xây dựng hệ thống lưới điện đạt tiêu chuẩn và đảm bảo an toàn lưới điện. Lưới điện nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi rõ rệt, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân khu vực nông thôn nói riêng và toàn tỉnh Gia Lai nói chung. Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đăc biệt khó khăn và đồng bào các dân tộc có điều kiện cải thiện phương thức sản xuất, tiếp cận các nguồn thông tin, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.
Ngoài ra, còn các dự án đào tạo nâng cao nhận thức năng lực cho các hộ  kinh doanh, cán bộ quản lý chợ, hỗ trợ xây dựng, cải tạo chợ nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa của người dân, tạo ra công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động, tạo ra nguồn ngân sách địa phương cho các xã và người dân hiểu hơn về lợi ích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với đời sống người dân nông thôn. Trong thời gian qua, cùng với việc xây mới chợ xã thì các xã cũng tiến hành nâng cấp, cải tạo có hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước, hệ thống PCCC để đáp ứng hơn nhu cầu của người dân. Hàng hóa lưu thông qua hệ thống chợ phong phú, chủ yếu là lương thực, thực phẩm, rau quả, nông sản do người dân sản xuất, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:
I. Kết quả đạt được năm 2019:
1. Về ban hành cơ chế chính sách, chỉ đạo triển khai:
Trên cơ sở các văn bản của Trung ương và của Tỉnh, Sở Công Thương đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí 4 về điện nông thôn và tiêu chí 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Sở Công Thương đã ban hành các văn bản tham mưu cho tỉnh hướng dẫn triển khai các nội dung tiêu chí của ngành Công Thương trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh:  Xây dựng chương trình công tác thực hiện Chương trình MTQG năm 2019 để triển khai thực hiện Quyết định số 421/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh; Văn bản góp ý kiến hoàn thiện lại Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ các thôn, làng khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 22/KH-SCT ngày 04/6/2019 kế hoạch kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thuộc lĩnh vực công thương tại các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã krong thuộc huyện kbang; huyện krông pa năm 2019; văn bản số 1131/SCT-KHTCTH  ngày 12/8/2019 tham gia góp ý dự thảo các bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; vườn mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh gia lai giai đoạn 2019-2020; Văn bản góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng; Dự thảo Quy trình xét công nhận, công bố thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; Văn bản góp ý Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của huyện điểm Kbang; Văn bản tham gia góp ý vào Kế hoạch xây dựng huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; Văn bản tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai; văn bản số 1508/SCT-KHTCTH ngày 25/10/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Đồng thời, Sở ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và đi kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành thực hiện công tác kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện tiêu chí của Ngành các xã trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và địa bàn được giao phụ trách huyện Krông Pa và xã Krong, huyện Kbang.
Ngoài ra, Sở Công Thương có văn bản giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá tiêu chí 4 điện nông thôn trên địa bàn tỉnh và giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kiểm tra, đánh giá tiêu chí số 7, lập báo cáo gửi về Sở để theo dõi, chỉ đạo. Trong năm 2019 đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, cũng như tham gia 07 đợt kiểm tra. Trong đó, xây dựng kế hoạch chủ động thực hiện 02 đợt kiểm tra, đánh giá tiêu chí thuộc lĩnh vực Công Thương các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; đối với huyện Krông Pa và xã Krong thuộc huyện Kbang được phân công phụ trách. Ngoài ra, thông qua việc tham gia cùng các đoàn kiểm tra, thẩm định của Tỉnh, Văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh chủ trì, lồng ghép trong các hoạt động của ngành tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn và kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình thực hiện tại các địa bàn, địa bàn phân công phụ trách 05 đợt (01 đợt tham gia Đoàn công tác của tỉnh thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; 01 đợt tham gia Đoàn công tác của tỉnh thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; 03 đợt tham gia Đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy chủ trì làm việc tại huyện Kbang về xây dựng nông thôn mới). Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc và hướng dẫn, đề xuất kiến nghị lên cấp thẩm quyền giải quyết. 
2. Kết quả thực hiện:
2.1. Tiêu chí số 4 về điện nông thôn:
            Đến nay, số xã, phường, thị trấn đã có lưới điện quốc gia của tỉnh Gia Lai là 222/222, đạt 100% với 356.705/357.561 hộ dân sử dụng điện, đạt 99,76%. Trong đó có 184 xã thuộc chương trình nông thôn mới với 239.990/240.845 hộ dân nông thôn sử dụng điện, đạt 99,64%. Cụ thể, lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh như sau:
Đường dây trung thế có tổng chiều dài 4.628,98km, số km đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (YCKT): 4.628,98km. Tổng số trạm biến áp là 4.480 trạm với tổng dung lượng 803.497kVA, số trạm biến áp, đảm bảo YCKT 4.480 trạm với tổng dung lượng 803.497kVA. Đường dây hạ áp thế có tổng chiều dài là 4.699,86 km, số km đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (YCKT): 4.699,86km.
            - Chỉ tiêu 4.1 về hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: Số xã đạt chỉ tiêu là  184/184, chiếm 100%.
            - Chỉ tiêu 4.2 về tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ( 98%): Số xã đạt chỉ tiêu là 180/184, chiếm 97,83%.
            Như vậy, trên địa bàn tỉnh năm 2019 có 180/184 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn, chiếm 97,83%.
            2.2. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:
Nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai phần lớn bằng nguồn vốn ngân sách và huy động tư thương đóng góp, nên việc đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng chợ nông thôn là 14,149 tỷ đồng.
            Như vậy, trên địa bàn tỉnh tính đến hiện nay có 183/184 xã đạt tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 99,46%.
            II. Kế hoạch thực hiện 2020:
1. Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn:
Chỉ tiêu 4.1 về hệ thống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện: Số xã đạt chỉ tiêu là  184/184, chiếm 100%. Chỉ tiêu 4.2 về tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn ( 98%): Số xã đạt chỉ tiêu là 184/184, chiếm 100%.
Phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 184/184 xã đạt tiêu chí số 4 điện nông thôn, chiếm 100%.
            2. Kế hoạch thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:
Phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 184/184 xã đạt tiêu chí số 7 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chiếm 100%.
3. Giải pháp chủ yếu thực hiện:
a. Tiêu chí số 4 về Điện nông thôn:
Sở Công Thương tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án điện nông thôn Miền Trung phối hợp với đơn vị liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:
Triển khai Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020. Về quy mô đầu tư: Quy mô đầu tư: Đường dây trung áp dài 355,34km, Đường dây hạ áp dài 1.277,4km, 564 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 51.750 KVA, Tổng mức đầu tư 971 tỷ đồng. Hiện nay, dự án chưa được phân bổ vốn nên Ban QLDA điện nông thôn miền Trung chưa triển khai các bước tiếp theo. Triển khai tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (vốn vay KFW giai đoạn 3). Quy mô đầu tư: Đường dây trung áp dài 403,469km, Đường dây hạ áp dài 1.414,237km, Trạm biến áp phân phối: 615 trạm biến áp với tổng dung lượng 82.910 KVA. Hiện nay, dự án này đã khởi công và dự kiến hoàn thành đóng điện vào quý 2 năm 2020. Triển khai Tiểu dự án cải tạo & nâng cấp lưới điện phân phối các quận, huyện tỉnh Gia Lai (DEP2)với có quy mô như sau: Đường dây trung áp 212,204km; Đường dây hạ áp 111,642km; Trạm biến áp phân phối 57 trạm với dung lượng 9.570kVA. Tổng vốn đầu tư 246 tỷ đồng. Hiện nay, tiểu dự án này đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
b. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:
- Tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế tư nhân, cá thể để xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân như Siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, của hàng kinh doanh tổng hợp... Thực hiện lồng ghép việc nâng cấp, cải tạo, xây mới chợ với công tác xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân ở các xã. Tăng cường đào tạo cán bộ thực hiện công tác quản lý chợ tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lý chợ do các sở, ban, ngành tổ chức. Phối hợp kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cải tạo, nâng cấp, khai thác chợ thực hiện phương châm "lấy chợ nuôi chợ". Hướng dẫn các xã xây dựng mới chợ cần phải có phương án khai thác quỹ đất, cho thuê mặt bằng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu về hạ tầng chợ, vốn ngân sách địa phương và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn để xây dựng chợ đạt chuẩn. Hướng dẫn các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục duy trì, phát triển, thực hiện Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.
 
Phòng Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp
Kết quả công tác phòng, chống
tham nhũng năm 2019 của Sở Công Thương
 
Thực hiện Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong năm 2019, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc những quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất về tư tưởng, hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh tại cơ quan. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng. Sở đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-SCT ngày 09/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo quy định. triển Qua đó, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan.
Kết quả thực hiện như sau: Sở Công Thương đã thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo quy định. Quy trình quản lý và hoạt động của cơ quan được niêm yết công khai để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện, giám sát. Các thủ tục hành chính đang áp dụng tại cơ quan và các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên đều được đăng tải, thông báo công khai kịp thời. Công khai minh bạch trong quản lý tài sản công và quản lý tài chính. Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Chi đoàn) giám sát, kiểm tra việc chấp hành Quy chế của cơ quan, việc sử dụng kinh phí do ngân sách cấp cho cơ quan phù hợp với các quy định và được công khai hóa trong cơ quan tại Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm; thực hiện nghiêm túc Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Sở Công Thương đã ban hành và niêm yết công khai Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó triển khai và giám sát thực hiện một cách có hiệu quả. Đồng thời, là căn cứ để cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý trách nhiệm khi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các chuẩn mực xử sự trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức được thực hiện theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ  về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Sở Công Thương đã triển khai thực hiện và báo cáo với cơ quan cấp trên về kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở tại Quyết định số 62/QĐ-SCT ngày 15/4/2009 và Quyết định số 07a/QĐ-SCT ngày 28/2/2011 của Sở Công Thương Về việc sửa đổi Điều 7 và Điều 9 Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai; ban hành và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan; Quy chế dân chủ cơ sở, các Quy chế đều được công khai trong cơ quan để cán bộ, công chức, viên chức biết theo dõi, giám sát; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; thực hiện nghiêm túc chế độ mua sắm tài sản công và tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, chi phí tiếp khách; thực hiện quy định tại Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng chính phủ; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng NSNN và của cán bộ, công chức, viên chức; Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-SCT ngày 15/8/2013 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban thuộc Sở Công Thương; luôn đề cao trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc theo cơ chế “một cửa”. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm loại bỏ những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết, tránh tình trạng cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn phiền hà cho công dân, tổ chức trong giải quyết hồ sơ công việc; thực hiện thanh toán các khoản và trả lương qua tài khoản của cán bô, công chức, viên chức theo quy định; Sở đã được cấp Giấy chứng nhận và tổ chức vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2008…
Nhìn chung, trong năm 2019 Sở Công Thương đã bám sát phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch chung của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hoạt động phòng, chống tham nhũng của Sở được duy trì thường xuyên, nền nếp; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tăng cường, trong đó công tác tự kiểm tra nội bộ được chú trọng hơn. Công tác phòng, chống tham nhũng của Sở được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, cụ thể nên việc thực hiện đạt hiệu quả. Đến nay, không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đồng thời không có đơn thư tố cáo, phản ánh nào liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng./.

                                                                                      Thanh tra Sở

 
 

Tác giả bài viết: tipcgialai

Nguồn tin: tipcgialai.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây