Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2023

Thứ năm - 30/03/2023 02:45 317 0
Thực hiện Kế hoạch số 2999/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 với các nội dung như sau:
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  của Sở Công Thương năm 2023
Nhiệm vụ chung:
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành thiết thực, phù hợp từng đối tượng. Chú trọng phổ biến sấu rộng quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ môi trường; phòng, chống dịch bệnh; an toàn giao thông; chế độ, chính sách dành cho người nghèo, người có công với cách mạng; các đối tượng yếu thế trong xã hội; các vấn đề khác mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; những nội dung khác theo hướng dẫn của cấp trên và theo tình hình thực tế.
Nhiệm vụ cụ thể:
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của cấp trên; phổ biến, tuyên truyền các nội dung trong lĩnh vực ngành quản lý với các hình thức đa dạng, phù hợp tại cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức việc tuyên truyền pháp luật thông qua các Hội nghị ngành Công Thương, cấp phát tài liệu pháp luật đến các đối tượng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, vận dụng.
Tiếp tục triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của ngành công thương theo Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cấp trên.
Duy trì, vận hành tốt Trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin pháp luật trên Trang thông tin điện tử của Sở.
Phối hợp với cơ quan chức năng hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan theo hướng dẫn của cấp trên. Nội dung: Chú trọng phổ biến nội dung cơ bản của các Luật, văn bản pháp luật mới ban hành liên quan lĩnh vực ngành công thương; những vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2023; những vấn đề trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm; các nội dung khác theo hướng dẫn của cấp trên.
Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật; cử công chức tham dự bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; người lao động trong các doanh nghiệp; người Việt Nam ở nước ngoài…
Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hay tạo hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có).
Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành theo quy định.
Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, kiện toàn và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật khi có hướng dẫn.
Phối hợp thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
Đối tượng, thời gian thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật:
Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Công Thương; các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý nhà nước ngành công thương.
Thời gian thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: Cả năm 2023.
          Hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật:
Ban hành văn bản phổ biến, hướng dẫn các quy định về lĩnh vực hoạt động của ngành công thương gửi đến ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở; Phát hành Bản tin Công nghiệp- Thương mại định kỳ 1 bản tin/tháng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ như: Hoạt động thanh tra; kiểm tra; hoạt động thẩm định cấp giấy phép và giải quyết các thủ tục hành chính; thông qua tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Ngoài ra, còn phối hợp thực hiện trong các Hội nghị tập huấn kiến thức pháp  luật liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của ngành./.

                                                                                      Thanh tra Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây