Gia Lai: Thi đua yêu nước thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Thứ sáu - 11/09/2020 05:29 301 0
(GLO)- Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Thi đua yêu nước thực sự có ý nghĩa cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.
Gia Lai: Thi đua yêu nước thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” với tinh thần “Càng khó khăn thì càng thi đua”, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Gia Lai đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm của tỉnh gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh.

 

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao cờ của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Kông Chro vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ảnh: Đ.T
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao cờ của Chính phủ cho nhân dân và cán bộ huyện Kông Chro vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Ảnh: Đức Thụy


Các phong trào thi đua đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,83%, tăng cao hơn so với tốc độ tăng bình quân cả nước; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,54 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đến năm 2020 đạt 75.000 tỷ đồng, gấp 1,97 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 14,57%. Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 1,96 lần so với năm 2015, tăng bình quân hàng năm 14,38%, đến năm 2020 đạt 580 triệu USD.

 

Lĩnh vực đầu tư ngày càng đa dạng, tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án chế biến sâu từ sản phẩm nông nghiệp, các dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sinh khối… Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 101.000 tỷ đồng. Thông qua hoạt động kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp 40-45% tổng thu ngân sách nhà nước.

Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đến nay, tỉnh đã huy động hơn 15.153 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Dự tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu đề ra; có 84 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; TP. Pleiku được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu năm 2020 có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là Kbang và Đak Pơ, nâng tổng số huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 5 địa phương.

Phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ hộ nghèo từ 19,71% năm 2015 giảm còn dưới 4,5% vào cuối năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 40,1% giảm còn dưới 6,25%. Cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã sớm ghi được dấu ấn trong đời sống xã hội, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, có tác dụng hiệu triệu lòng quyết tâm, hành động của các tầng lớp nhân dân. Mỗi tập thể, cá nhân đã tiếp thu và tự chọn cho mình những cách làm hay, việc làm tốt cụ thể và thiết thực nhất góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

 

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Gia Lai đã có hàng ngàn tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã xét khen thưởng: Huân chương Độc lập các hạng cho 4 cá nhân; Huân chương Lao động các hạng cho 22 tập thể và 59 cá nhân; Huân-Huy chương Kháng chiến cho 11 cá nhân, hộ gia đình; danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 19 cá nhân; cờ thi đua của Chính phủ cho 40 tập thể; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 27 tập thể và 80 cá nhân.

 

Ở cấp tỉnh, có 437 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 703 tập thể được tặng danh hiệu Lao động xuất sắc; 259 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 1.944 tập thể và 5.431 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đẩy mạnh  thi đua yêu nước trong giai đoạn mới

Bên cạnh những kết quả đạt được thì phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: việc chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức; phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, rộng khắp và liên tục, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, làm hạn chế động lực; chất lượng công tác khen thưởng tuy đã được nâng lên song cá biệt vẫn có những tập thể, cá nhân được khen thưởng nhưng thành tích chưa thật sự tiêu biểu; việc bình xét khen thưởng vẫn còn có biểu hiện nể nang, cào bằng hoặc thiếu cơ sở, tiêu chuẩn để đánh giá...

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2015-2020. Ảnh: HOÀNG NGỌC
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Hoàng Ngọc


Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong những năm qua, với chủ đề của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020-2025 là “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh”, Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 sẽ huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia. Trong đó, các cấp ủy Đảng đóng vai trò lãnh đạo, đề ra chủ trương, mục tiêu; chính quyền các cấp đề ra chính sách cụ thể; Mặt trận và các hội, đoàn thể tập hợp, hướng dẫn, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác thi đua, khen thưởng.

 

Mục tiêu thi đua tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, phân kỳ công việc theo thời gian để thuận tiện trong sơ kết, tổng kết, động viên kịp thời. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để mọi người dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc đánh giá. Đổi mới công tác khen thưởng để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, mỗi cá nhân hăng say tích cực làm việc tạo ra nhiều sản phẩm, tăng thu nhập, làm giàu cho địa phương, phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Khen thưởng, tuyên dương các gương người tốt, việc tốt phải thường xuyên, rộng khắp, chú trọng động viên các lĩnh vực hoạt động, các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình. Trong giai đoạn 2020-2025, Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

 

Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi phụ trách, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa hiện tượng tiêu cực trong thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò đi đầu, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong tham gia các phong trào thi đua và là hạt nhân mẫu mực trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Gia Lai chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thực hiện văn hóa công sở”. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tỉnh, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào thi đua và các cuộc vận động của tỉnh.

 

Thông qua phong trào thi đua tiếp tục phát hiện các mô hình, các gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua; quan tâm hơn nữa việc khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ thôn, khu phố; chú trọng khen thưởng các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 VÕ NGỌC THÀNH
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh
Nguồn: https://baogialai.com.vn/channel/12376/202009/gia-lai-thi-dua-yeu-nuoc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5699509/

Nguồn tin: Báo Gia Lai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây