Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2020

Thứ sáu - 28/02/2020 03:00 465 0

Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Công Thương năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2919/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020. Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch số 04/KH-SCT ngày 14/01/2020 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

 
 

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có liên quan nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực ngành quản lý đến toàn thể CB,CC,VC, người lao động và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm mới có hiệu quả; tăng cường nội dung, hình thức PBGDPL đáp ứng yêu cầu thực tiễn gắn với thực thi, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc định hướng dư luận xã hội nhằm tạo chuyển biến căn bản ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong CB,CC,VC, người lao động và nhân dân, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, của các cơ quan liên quan trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm triển khai thực hiện đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả.
Với các nội dung như sau:
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn có liên quan; phổ biến, tuyên truyền các nội dung trong lĩnh vực ngành quản lý với các hình thức đa dạng, phù hợp tại cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.
Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 và các Đề án, kế hoạch về PBGDPL.
Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành công thương; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.
 Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan.
Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 theo hướng dẫn của cấp trên.
Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật; tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL chuyên sâu theo ngành, lĩnh vực do cấp có thẩm quyền tổ chức.
Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, như: Người lao động trong các doanh nghiệp; người đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn…).
Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Vận động CB,CC,VC, người lao động và nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật.
 Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hay tạo hiệu quả trong công tác PBGDP tại cơ quan (nếu có).
 Bảo đảm điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL trong phạm vi lĩnh vực ngành quản lý theo quy định.
 Phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
 Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật.
Triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của cấp trên.
Đối tượng, thời gian thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật
- Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật:
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Công Thương; các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công thương và nhân dân trong tỉnh.
- Thời gian thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật: Cả năm.
Hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật
- Ban hành văn bản hướng dẫn các quy định về lĩnh vực hoạt động của ngành công thương gửi đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
- Lồng ghép tuyên truyền, PBGDPL trong các Hội nghị thường kỳ tháng, quý, năm, đột xuất hoặc vào buổi đọc báo  buổi sáng; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên, Ban nữ công…
- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, thường xuyên cập nhật, đăng tải giới thiệu các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sct.gialai.gov.vn;  Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh tại địa chỉ: http://www.tipcgialai.vn.
- Tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật chuyên ngành trên các lĩnh vực: Công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế...
          - Phát sóng chuyên mục “Truyền hình Công Thương” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai.
- Phát hành Bản tin công nghiệp- thương mại định kỳ 1 bản tin/tháng.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ như: Hoạt động thanh tra; kiểm tra; hoạt động thẩm định cấp giấy phép và giải quyết các thủ tục hành chính; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong hoạt động xúc tiến thương mại…./.
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Thanh tra Sở

Nguồn tin: tipcgialai.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây